Hlavná stránka | Zoznam tried | Zoznam súborov | Zoznam členov tried

Zoznam tried

Nasledujúci zoznam obsahuje predovšetkým identifikáciu tried, ale nachádzajú sa tu i ďalšie netriviálne prvky, ako sú štruktúry (struct), uniony (union) a rozhrania (interface). V zozname sú uvedené ich stručné popisy:
bodBod v priestore
elementStruct element popisuje kompletne udaje o jednej usecke a o rovine k nej pridruzenej
hodnoty_fitnessStruct popisujuci hodnoty fitness za jednotilve kriteria
konv_obalJednoducha trieda na pracu s konvexnym obalom bodov
maticaJednoducha trieda na zakladne operacie s maticou 3x3
nastavenie_fitnessStruct popisujuci detaily nastavenia fitenss funkcie, ako sa ma vyhodnocovat
posunStruct posun definuje otocenie v priestore pre jednu usecku a dlzku usecky
prostrTrieda zabezpecujuca geneticku manipulaciu s populaciou stoliciek
prvokStruct prvok je prvok zoznamu
stolickaTrieda na pracu so stolickou
stromTrieda strom sluzi na pracu so stromom, v ktorom je ulozena reprezentacia stolicky
strom_poleStruct popisujuci element v poli pompole pri ukladani stoliciek do pola, ekvivalent prvku v zozname
TForm1Hlavny formular programu
TForm2Formular na nastavovanie fitness funkcie
TForm3Formular sluziaci na zobrazenie podrobnych udajov o hodnotach fitness pre aktualny objekt
TForm4Formular sluziaci na nastavovanie vlastnosti objektov a velkosti populacie
TForm5Formular za zobrazenie podrobnych udajov o objekte
ulozTrieda na manipulaciu so stolickami
vektorStruct reprezentujuci trojrozmerny vektor
zoznamTrieda urcena na pracu so zoznamami

Generované Thu May 6 10:44:22 2004 programom doxygen 1.3.6