Hlavná stránka | Zoznam tried | Zoznam súborov | Zoznam členov tried

Dokumentácia štruktúry prvok

Struct prvok je prvok zoznamu. ...

#include <zoznam.h>

Zoznam všetkých členov.

Verejné atribúty

element data
 Udaje o jednej usecke a o rovine k nej pridruzenej.

prvoknext
 Ukazovatel na nasledujuci prvok zoznamu.


Detailný popis

Struct prvok je prvok zoznamu.


Dokumentácia pre túto štruktúru (struct) bola generovaná z nasledujúceho súboru:
Generované Thu May 6 10:44:22 2004 programom doxygen 1.3.6