Hlavná stránka | Zoznam tried | Zoznam súborov | Zoznam členov tried

Dokumentácia štruktúry element

Struct element popisuje kompletne udaje o jednej usecke a o rovine k nej pridruzenej. ...

#include <zoznam.h>

Zoznam všetkých členov.

Verejné atribúty

posun pos
 Paramatre zakladnej usecky.

int plocha
 Pocet bodov plochy, vysledna plocha ma plocha+2 vrcholov, tiez je to pocet prvkov v poli posuny_plochy a v poli nasledovnici.

posun posuny_plochy [10]
 Pole useciek ohranicujucich plochu.

zoznamnasledovnici [10]
 Pole nasledovnikov, ktori mozu byt pripojeni v kazdom vrchole plochy, ktory nelezi na povodnej usecke.


Detailný popis

Struct element popisuje kompletne udaje o jednej usecke a o rovine k nej pridruzenej.


Dokumentácia pre túto štruktúru (struct) bola generovaná z nasledujúceho súboru:
Generované Thu May 6 10:44:22 2004 programom doxygen 1.3.6