Hlavná stránka | Zoznam tried | Zoznam súborov | Zoznam členov tried

Dokumentácia triedy zoznam

Trieda urcena na pracu so zoznamami. ...

#include <zoznam.h>

Zoznam všetkých členov.

Verejné metódy

 zoznam ()
 Konstruktor.

 ~zoznam ()
 Destruktor.

bool is_empty ()
 Zistuje, ci je zoznam prazdny.

void push (element data)
 Prida prvok na koniec zoznamu.

element pop ()
 Vyberie prvy prvok zo zoznamu.

void reset ()
 Nastavi aktualnu poziciu na zaciatok zoznamu.

int length ()
 Vrati dlzku zoznamu.

bool is_end ()
 Zistuje, ci je aktualna pozicia na konci zoznamu.

element return_value ()
 Vrati hodnotu aktualneho prvku a posunie sa na nasledujuci prvok.

prvokkus_zoznamu ()
 Vracia cast zoznamu, od nahodnej pozicie po koniec, povodny zoznam sa prislusne skrati.

void pridaj_na_koniec (prvok *ukaz)
 Prida na koniec zoznamu nejaku cast ineho zoznamu.

element vrat_hodnotu_akt_prvku ()
 Vrati hodnotu aktualneho prvku bez toho, aby sa posunul na nasledujuci prvok.

void zmen_akt_prvok (element pos)
 Meni hodnotu aktualneho prvku bez toho, aby sa posunul na nasledujucu poziciu.

prvokzaciatok ()
 Vracia pointer na prvy prvok zoznamu.


Privátne metódy

void refresh ()
 Nastavi pointer kon na koniec zoznamu a zisti novu dlzku zoznamu.


Privátne atribúty

prvokzac
 Ukazovatel na prvy prvok zoznamu.

prvokakt
 Ukazovatel na aktualny prvok v zozname.

prvokkon
 Ukazovatel na posledny prvok zoznamu.

int dlzka
 Dlzka zoznamu.


Detailný popis

Trieda urcena na pracu so zoznamami.


Dokumentácia konštruktoru a deštruktoru

zoznam::zoznam  ) 
 

Konstruktor.

vyrobi prazdny zoznam

zoznam::~zoznam  ) 
 

Destruktor.

ak zoznam nie je prazdny, tak ho vypradzni


Dokumentácia k metódam

bool zoznam::is_empty  ) 
 

Zistuje, ci je zoznam prazdny.

Návratová hodnota:
vrati true, ak je zoznam prazdny

bool zoznam::is_end  ) 
 

Zistuje, ci je aktualna pozicia na konci zoznamu.

Návratová hodnota:
true, ak je akt ukazuje za posledny prvok zoznamu (NULL)

prvok * zoznam::kus_zoznamu  ) 
 

Vracia cast zoznamu, od nahodnej pozicie po koniec, povodny zoznam sa prislusne skrati.

Návratová hodnota:
pointer na zaciatok casti povodneho zoznamu

int zoznam::length  ) 
 

Vrati dlzku zoznamu.

pocet prvkov v zozname

Návratová hodnota:
pocet prvkov zoznamu

element zoznam::pop  ) 
 

Vyberie prvy prvok zo zoznamu.

Návratová hodnota:
element popisujuci jednu usecku

void zoznam::pridaj_na_koniec prvok ukaz  ) 
 

Prida na koniec zoznamu nejaku cast ineho zoznamu.

Parametre:
pointer na prvy prvok pridavanej casti zoznamu

void zoznam::push element  data  ) 
 

Prida prvok na koniec zoznamu.

Parametre:
data udaje o jednej usecke

element zoznam::return_value  ) 
 

Vrati hodnotu aktualneho prvku a posunie sa na nasledujuci prvok.

Návratová hodnota:
hodnota aktualneho prvku

element zoznam::vrat_hodnotu_akt_prvku  ) 
 

Vrati hodnotu aktualneho prvku bez toho, aby sa posunul na nasledujuci prvok.

Návratová hodnota:
hodnota aktualneho prvku

prvok * zoznam::zaciatok  ) 
 

Vracia pointer na prvy prvok zoznamu.

Návratová hodnota:
pointer na prvy prvok zoznamu

void zoznam::zmen_akt_prvok element  pos  ) 
 

Meni hodnotu aktualneho prvku bez toho, aby sa posunul na nasledujucu poziciu.

Parametre:
pos nova hodnota prvku


Dokumentácia pre túto triedu bola generovaná z nasledujúcich súborov:
Generované Thu May 6 10:44:22 2004 programom doxygen 1.3.6