Hlavná stránka | Zoznam tried | Zoznam súborov | Zoznam členov tried

Dokumentácia štruktúry bod

Bod v priestore. ...

#include <deklaracie.h>

Zoznam všetkých členov.

Verejné atribúty

float x
 Suradnice bodu.

float y
 Suradnice bodu.

float z
 Suradnice bodu.


Detailný popis

Bod v priestore.


Dokumentácia pre túto štruktúru (struct) bola generovaná z nasledujúceho súboru:
Generované Thu May 6 10:44:22 2004 programom doxygen 1.3.6