Hlavná stránka | Zoznam tried | Zoznam súborov | Zoznam členov tried

Dokumentácia triedy matica

Jednoducha trieda na zakladne operacie s maticou 3x3. ...

#include <matica.h>

Zoznam všetkých členov.

Verejné metódy

 matica (float *vstup)
 Konstruktor.

 matica ()
 Konstruktor.

void vynasob (float x)
 Vynasobi maticu skalarom.

maticavynasob_sprava (matica *a)
 Nasobenie matice inou maticou sprava.

vektor vynasob_vektorom (vektor v)
 Vynasobenie matice vektorom.

float determinant ()
 Vypocita determinant matice.


Verejné atribúty

float data [3][3]
 Hodnoty prvkov matici.


Detailný popis

Jednoducha trieda na zakladne operacie s maticou 3x3.


Dokumentácia konštruktoru a deštruktoru

matica::matica float *  vstup  ) 
 

Konstruktor.

vyrobi maticu a naplni ju po riadkoch hodnotami zo vstupu

Parametre:
*vstup pointer na pole 9 hodnot

matica::matica  ) 
 

Konstruktor.

vyrobi nulovu maticu


Dokumentácia k metódam

float matica::determinant  ) 
 

Vypocita determinant matice.

Návratová hodnota:
hodnota determinantu

void matica::vynasob float  x  ) 
 

Vynasobi maticu skalarom.

Parametre:
x skalar, ktorym sa bude nasobit matica

matica * matica::vynasob_sprava matica a  ) 
 

Nasobenie matice inou maticou sprava.

Parametre:
*a matica, ktorou sa nasobi
Návratová hodnota:
matica, vysledok nasobenia

vektor matica::vynasob_vektorom vektor  v  ) 
 

Vynasobenie matice vektorom.

Parametre:
v vektor, ktorym sa nasobi
Návratová hodnota:
vektor, vysledok nasobenia


Dokumentácia pre túto triedu bola generovaná z nasledujúcich súborov:
Generované Thu May 6 10:44:22 2004 programom doxygen 1.3.6