Hlavná stránka | Zoznam tried | Zoznam súborov | Zoznam členov tried

Dokumentácia štruktúry vektor

Struct reprezentujuci trojrozmerny vektor. ...

#include <deklaracie.h>

Zoznam všetkých členov.

Verejné atribúty

float data [3]
 Hodnoty zloziek vektora.


Detailný popis

Struct reprezentujuci trojrozmerny vektor.


Dokumentácia pre túto štruktúru (struct) bola generovaná z nasledujúceho súboru:
Generované Thu May 6 10:44:22 2004 programom doxygen 1.3.6