Hlavná stránka | Zoznam tried | Zoznam súborov | Zoznam členov tried

matica.h

00001 //---------------------------------------------------------------------------
00002 
00003 #ifndef maticaH
00004 #define maticaH
00005 //---------------------------------------------------------------------------
00009 class matica{
00010 public:
00014  float data[3][3];
00015  
00016 public:
00022  matica(float *vstup);
00023 
00028  matica();
00029 
00034  void vynasob(float x); //nasobenie matice skalarom x
00035 
00041  matica* vynasob_sprava(matica *a); //matica bude vynasobena maticou a sprava
00042 
00048  vektor vynasob_vektorom(vektor v);
00049 
00054  float determinant();
00055 };
00056 
00057 #endif

Generované Thu May 6 10:44:22 2004 programom doxygen 1.3.6