Hlavná stránka | Zoznam tried | Zoznam súborov | Zoznam členov tried

Dokumentácia triedy konv_obal

Jednoducha trieda na pracu s konvexnym obalom bodov. ...

#include <konvex.h>

Zoznam všetkých členov.

Verejné metódy

 konv_obal ()
 Konstruktor.

void pridaj (bod b)
 Prida bod do pola bodov.

bool je_vnutri (bod b)
 Zistuje, ci sa nejaky bod nachadza vnutri konvexneho obalu bodov v poli body.


Privátne metódy

bool je_v_trojuh (bod t1, bod t2, bod t3, bod b)
 Metoda na zistenie, ci sa nejaky bod nechadza v trojuholniku urcenom troma bodmi.

bool je_v_usecke (bod t1, bod t2, bod b)
 Metoda na zistenie, ci sa bod nachadza na usecke urcenej dvoma bodmi.


Privátne atribúty

bod body [110]
 Pole bodov, z ktorych sa bude pouzivat konvexny obal.

int pocet
 Pocet bodov v poli body.


Detailný popis

Jednoducha trieda na pracu s konvexnym obalom bodov.

Umoznuje zistovat, ci sa bod nachadza v konvexnom obale nejakych bodov


Dokumentácia konštruktoru a deštruktoru

konv_obal::konv_obal  ) 
 

Konstruktor.

vyrobi prazdny objekt, pocet bodov je 0


Dokumentácia k metódam

bool konv_obal::je_v_trojuh bod  t1,
bod  t2,
bod  t3,
bod  b
[private]
 

Metoda na zistenie, ci sa nejaky bod nechadza v trojuholniku urcenom troma bodmi.

Parametre:
t1 prvy vrchol trojuholnika
t2 druhy vrchol trojuholnika
t3 treti vrchol trojuholnika
b bod, ktory sa ma testovat
Návratová hodnota:
true, ak sa bod nachadza v trojuholniku

bool konv_obal::je_v_usecke bod  t1,
bod  t2,
bod  b
[private]
 

Metoda na zistenie, ci sa bod nachadza na usecke urcenej dvoma bodmi.

Parametre:
t1 prvy bod usecky
t2 druhy bod usecky
Návratová hodnota:
true, ak sa bod nachadza na usecke

bool konv_obal::je_vnutri bod  b  ) 
 

Zistuje, ci sa nejaky bod nachadza vnutri konvexneho obalu bodov v poli body.

Parametre:
b bod, ktory sa testuje, ci je v obale
Návratová hodnota:
true, ak sa dany bod nachadza v obale

void konv_obal::pridaj bod  b  ) 
 

Prida bod do pola bodov.

Parametre:
b bod, ktory sa pridava


Dokumentácia pre túto triedu bola generovaná z nasledujúcich súborov:
Generované Thu May 6 10:44:22 2004 programom doxygen 1.3.6