Hlavná stránka | Zoznam tried | Zoznam súborov | Zoznam členov tried

Dokumentácia triedy TForm2

Formular na nastavovanie fitness funkcie. ...

#include <nastav.h>

Zoznam všetkých členov.

Verejné metódy

void __fastcall CheckBox3Click (TObject *Sender)
void __fastcall CheckBox4Click (TObject *Sender)
void __fastcall CheckBox5Click (TObject *Sender)
void __fastcall CheckBox2Click (TObject *Sender)
void __fastcall CheckBox7Click (TObject *Sender)
void __fastcall CheckBox8Click (TObject *Sender)
void __fastcall CheckBox6Click (TObject *Sender)
void __fastcall CheckBox14Click (TObject *Sender)
void __fastcall CheckBox13Click (TObject *Sender)
void __fastcall CheckBox12Click (TObject *Sender)
void __fastcall Button1Click (TObject *Sender)
 Ulozi nastavenia na formulari do ini suboru.

void __fastcall CheckBox18Click (TObject *Sender)
void __fastcall CheckBox9Click (TObject *Sender)
void __fastcall CheckBox10Click (TObject *Sender)
void __fastcall CheckBox11Click (TObject *Sender)
__fastcall TForm2 (TComponent *Owner)
 Konstruktor.


Verejné atribúty

TGroupBox * GroupBox1
TCheckBox * CheckBox2
TEdit * Edit2
TCheckBox * CheckBox3
TCheckBox * CheckBox4
TEdit * Edit3
TCheckBox * CheckBox5
TEdit * Edit4
TCheckBox * CheckBox6
TCheckBox * CheckBox7
TEdit * Edit5
TCheckBox * CheckBox8
TStaticText * StaticText2
TStaticText * StaticText3
TEdit * Edit6
TEdit * Edit7
TEdit * Edit8
TCheckBox * CheckBox12
TCheckBox * CheckBox13
TEdit * Edit13
TCheckBox * CheckBox14
TStaticText * StaticText6
TStaticText * StaticText7
TEdit * Edit14
TEdit * Edit15
TEdit * Edit16
TStaticText * StaticText10
TEdit * Edit21
TButton * Button1
TStaticText * StaticText11
TCheckBox * CheckBox18
TEdit * Edit22
TEdit * Edit23
TCheckBox * CheckBox9
TCheckBox * CheckBox10
TCheckBox * CheckBox11
TEdit * Edit1
TEdit * Edit9

Privátne metódy

void __fastcall nastav_stabilitu (bool ako)
 Procedury na nastavovanie vlastnosti enabled komponentov na formulari podla aktualneho nastavenia.

void __fastcall nastav_sedatko (bool ako)
void __fastcall nastav_sed_rov (bool ako)
void __fastcall nastav_sed_vys (bool ako)
void __fastcall nastav_sed_sta (bool ako)
void __fastcall nastav_pocet_ciar (bool ako)
void __fastcall nastav_pc_min (bool ako)
void __fastcall nastav_pc_max (bool ako)
void __fastcall nastav_pocet_ploch (bool ako)
void __fastcall nastav_pp_min (bool ako)
void __fastcall nastav_pp_max (bool ako)
void __fastcall nastav_stabilitu_stola (bool ako)
void __fastcall nastav_ss_nohy (bool ako)
void __fastcall nastav_ss_doska (bool ako)
bool __fastcall kontrola_dat ()
 Kontrola, ci su vyplnene data spravne.


Detailný popis

Formular na nastavovanie fitness funkcie.


Dokumentácia konštruktoru a deštruktoru

__fastcall TForm2::TForm2 TComponent *  Owner  ) 
 

Konstruktor.

nacita nastavenia z ini suboru a podla nich nastavi vsetky komponenty na formulari


Dokumentácia k metódam

bool __fastcall TForm2::kontrola_dat  )  [private]
 

Kontrola, ci su vyplnene data spravne.

t.j. ci su to len cele cisla


Dokumentácia pre túto triedu bola generovaná z nasledujúcich súborov:
Generované Thu May 6 10:44:22 2004 programom doxygen 1.3.6