Hlavná stránka | Zoznam tried | Zoznam súborov | Zoznam členov tried

Dokumentácia triedy prostr

Trieda zabezpecujuca geneticku manipulaciu s populaciou stoliciek. ...

#include <genpr.h>

Zoznam všetkých členov.

Verejné metódy

 prostr (int poc)
 Konstruktor.

 prostr (TIniFile *ini)
 Konstruktor.

 ~prostr ()
 Destruktor.

void prekriz (int st1, int st2)
 Prekrizi dve stolicky, cim ich modifikuje.

void generacia ()
 Vyrobi novu generaciu stoliciek.

int min_fit ()
 Najde poziciu stolicky v populacii s minimalnou hodnotou fitness.

int max_fit ()
 Zisti maximalnu hodnotu fitness v populacii.

int pocet_lepsich_ako (int x)
 Zisti pocet stoliciek v populacii, ktorych fitness je vyssia ako zadana hodnota.

float priemerna_fitness_celkova ()
 Zisti priemernu hodnotu fitness pre vsetky stolicky v populacii.

void priem_fit_po_castiach ()
 Zapise do suboru fit_casti.txt informaciu o priemernej hodnote fitness pre kazde kriterium v sucasnej populacii.


Verejné atribúty

stolickastolicky [1010]
 Pole stoliciek - populacia.

stolickanove [1010]
 Pomocne pole stoliciek, pouziva sa pri vytvarani novej populacie.

int pocet
 Pocet stoliciek v poli stolicky.

int poc_novych
 Pocet stoliciek v poli nove.

int akt
 Pozicia aktualnej stolicky v poli stolicky.

int gen
 Pocitadlo generacii, aktualna generacia.

nastavenie_fitness nast
 Nastavenie, ktore urcuje, akym sposobom sa bude vyhodnocvat fitness funkcia stoliciek.


Detailný popis

Trieda zabezpecujuca geneticku manipulaciu s populaciou stoliciek.


Dokumentácia konštruktoru a deštruktoru

prostr::prostr int  poc  ) 
 

Konstruktor.

vyrobi populaciu nahodnych stoliciek

Parametre:
poc pocet stoliciek, ktore budu v populacii

prostr::prostr TIniFile *  ini  ) 
 

Konstruktor.

vyrobi populaciu nahodnych stoliciek, ich pocet a dalsie nastavenia su ulozene v ini subore

Parametre:
*ini ini subor, v ktorom sa nachadzaju ulozene nastavenia pre premenne genetickeho prostredia a nastavenia pre vyhodnocovanie fitness funkcie v stolickach

prostr::~prostr  ) 
 

Destruktor.

zrusi vsetky stolicky v populacii


Dokumentácia k metódam

void prostr::generacia  ) 
 

Vyrobi novu generaciu stoliciek.

nahradi sucasne stolicky ich potomkami, ktori vznikli krizenim sucasnych stoliciek

int prostr::max_fit  ) 
 

Zisti maximalnu hodnotu fitness v populacii.

Návratová hodnota:
maximalna hodnota fitness

int prostr::min_fit  ) 
 

Najde poziciu stolicky v populacii s minimalnou hodnotou fitness.

Návratová hodnota:
pozicia stolicky

int prostr::pocet_lepsich_ako int  x  ) 
 

Zisti pocet stoliciek v populacii, ktorych fitness je vyssia ako zadana hodnota.

Parametre:
x hodnota fitness
Návratová hodnota:
pocet stoliciek s fitness vyssou ako x

void prostr::prekriz int  st1,
int  st2
 

Prekrizi dve stolicky, cim ich modifikuje.

Parametre:
st1 prva stolicka na krizenie
st2 druha stolicka na krizenie

float prostr::priemerna_fitness_celkova  ) 
 

Zisti priemernu hodnotu fitness pre vsetky stolicky v populacii.

Návratová hodnota:
priemerna hodnota fitness


Dokumentácia pre túto triedu bola generovaná z nasledujúcich súborov:
Generované Thu May 6 10:44:22 2004 programom doxygen 1.3.6