Hlavná stránka | Zoznam tried | Zoznam súborov | Zoznam členov tried

Dokumentácia štruktúry nastavenie_fitness

Struct popisujuci detaily nastavenia fitenss funkcie, ako sa ma vyhodnocovat. ...

#include <deklaracie.h>

Zoznam všetkých členov.

Verejné atribúty

bool stabilita
 True, ak sa berie do uvahy stabilita celeho obejktu.

int stabilita_hodn
 Hodnota fitness, ktora je udelena stabilnej stolicke.

bool sedatko
 True, ak sa beru do uvahu kriteria pre sedatko.

bool sedatko_rovnost
 True, ak sa berie do uvahy rovnost sedatka.

int sed_rov_hodn
 Hodnota fitness, ktoru dostane skoro vodorovne sedatko.

bool sedatko_vyska
 True, ak sa vyhodnocuje fitness za vysku sedatka.

int sed_vys_hodn
 Maximalne hodnota fitness, ktora sa da ziskat za vysku sedatka.

int sed_vys_min_hodn
 Dolna hranica intervalu, v ktorom sa udeluje maximalna hodnota fitenss za vysku sedatka.

int sed_vys_max_hodn
 Horna hranica intervalu.

bool sedatko_stabilita
 True, ak sa berie do uvahy stabilita sedatka.

int sed_sta_hodn
 Maximalna hodnota fitness, ktora sa da ziska za stabilitu sedatka.

bool pocet_ciar
 True, ak sa maju brat do uvahy nastavenia pre pocet ciar.

bool poc_ciar_min
 True, ak sa berie do uvahy ohranicenie zdola na pocet ciar.

int poc_ciar_min_hodn
 Hodnota dolneho limitu na pocet ciar.

int poc_ciar_min_penal
 Hodnota penalizacie za kazdu ciaru, ktora chyba do dolneho limitu.

bool poc_ciar_max
 True, ak sa berie do uvahy ohranicenie zhora na pocet ciar.

int poc_ciar_max_hodn
 Hodnota maxima pre pocet ciar.

int poc_ciar_max_penal
 Hodnota postihu za kazdu ciaru, ktore presahuje limit.

bool pocet_ploch
 True, ak sa maju brat do uvahy ohranicenia na pocet ploch.

bool poc_plo_min
 True, ak sa berie do uvahy ohranicenie na minimalny pocet ploch.

int poc_plo_min_hodn
 Hodnota dolneho limitu na pocet ploch.

int poc_plo_min_penal
 Hodnota penalizacie za kazdu plochu, ktora chyba do splnenia limitu.

bool poc_plo_max
 True, ak sa ma brat do uvahy ohranicenie na maximalny pocet ploch.

int poc_plo_max_hodn
 Hodnota limitu na maximalny pocet ploch.

int poc_plo_max_penal
 Hodnota penalizacie za kazdu plochu, ktora prekracuje limit.

bool stabilita_stola
 True, ak sa maju brat do uvahy kriteria pre stoly.

bool stab_nohy
 True, ak sa berie do uvahy kriterium na rozostup noh stola.

bool stab_doska
 True, ak sa berie do uvahy kriterium na rozostup bodov, na ktorych spociva doska stola.

int stab_noh_hodn
 Maximalna hodnota fitness, ktora sa da ziskat za splnenie kriteria pre rozosup noh stola.

int stab_dos_hodn
 Maximalna hodnota fitness, ktora sa da ziskat za splnenie kriteria pre rozosup opor dosky stola.


Detailný popis

Struct popisujuci detaily nastavenia fitenss funkcie, ako sa ma vyhodnocovat.


Dokumentácia k dátovým členom

bool nastavenie_fitness::stabilita_stola
 

True, ak sa maju brat do uvahy kriteria pre stoly.

tieto kriteria sa nevyhodnocuju, ak utvary nie su stoly, t.j. dvojnasobne symetricke utvary s doskou navrchu


Dokumentácia pre túto štruktúru (struct) bola generovaná z nasledujúceho súboru:
Generované Thu May 6 10:44:22 2004 programom doxygen 1.3.6