Hlavná stránka | Zoznam tried | Zoznam súborov | Zoznam členov tried

Dokumentácia štruktúry strom_pole

Struct popisujuci element v poli pompole pri ukladani stoliciek do pola, ekvivalent prvku v zozname. ...

#include <ukladanie.h>

Zoznam všetkých členov.

Verejné atribúty

element data
 Element zo zoznamu, popisuje jednu usecku.

int nasledovnici [10]
 Pole indexov, na tychto poziciach sa nachadzaju nasledovnici tohto elementu.

int next
 Index, na tejto pozicii sa nachadza nasledovnik tohoto elementu.


Detailný popis

Struct popisujuci element v poli pompole pri ukladani stoliciek do pola, ekvivalent prvku v zozname.


Dokumentácia pre túto štruktúru (struct) bola generovaná z nasledujúceho súboru:
Generované Thu May 6 10:44:22 2004 programom doxygen 1.3.6