Hlavná stránka | Zoznam tried | Zoznam súborov | Zoznam členov tried

ukladanie.h

00001 //---------------------------------------------------------------------------
00002 
00003 #ifndef ukladanieH
00004 #define ukladanieH
00005 
00006 #include "zoznam.h"
00007 //---------------------------------------------------------------------------
00008 
00012 struct strom_pole
00013 {
00017  element data;
00021  int nasledovnici[10];
00025  int next;
00026 };
00027 
00032 class uloz
00033 {
00034 private:
00038  int pocet;
00039  
00043  strom_pole pompole[100];
00044 
00045 public:
00049  bool symetria, symetria4, doska;
00050 
00051 public:
00056  uloz();
00057 
00058 private:
00064  int daj_do_pola(prvok *p);  //vlozi prvok p do pola, ktore sa potom ulozi do suboru
00065 
00070  zoznam* vyrob_strom();    //vyrobi z nacitaneho pola strom
00071 
00077  void spracuj_prvok(zoznam *zoz, int x); //spracovanie 1 prvku pola a jeho pridanie do stromu
00078 
00079 public: 
00088  void uloz_do_suboru(zoznam *zac, AnsiString filename, bool sym, bool sym4, bool doska);
00089 
00093  void reset();
00094 
00100  zoznam* nacitaj_zo_suboru(AnsiString filename);
00101 };
00102 #endif

Generované Thu May 6 10:44:22 2004 programom doxygen 1.3.6