Hlavná stránka | Zoznam tried | Zoznam súborov | Zoznam členov tried

Dokumentácia triedy uloz

Trieda na manipulaciu so stolickami. ...

#include <ukladanie.h>

Zoznam všetkých členov.

Verejné metódy

 uloz ()
 Konstruktor.

void uloz_do_suboru (zoznam *zac, AnsiString filename, bool sym, bool sym4, bool doska)
 Ulozi do suboru stolicku spolu s nastaveniami, ako sa maju interpretovat ulozene udaje.

void reset ()
 Vynuluje pocet prvkov pola.

zoznamnacitaj_zo_suboru (AnsiString filename)
 Nacita zo suboru stolicku a vyrobi prislusnu stromovu strukturu.


Verejné atribúty

bool symetria
 spristupnuje vlastnosti nacitanej stolicky

bool symetria4
 spristupnuje vlastnosti nacitanej stolicky

bool doska
 spristupnuje vlastnosti nacitanej stolicky


Privátne metódy

int daj_do_pola (prvok *p)
 Vlozi do pola pompole novy prvok, vyraba stromovu strukturu v poli.

zoznamvyrob_strom ()
 Vyrobi z nacitaneho pola strom pri nacitavani stolicky zo suboru.

void spracuj_prvok (zoznam *zoz, int x)
 Spracuje prvok v poli na pozicii x a prida ho do zoznamu pre nacitavani stolicky zo suboru.


Privátne atribúty

int pocet
 Pocet prvkov v poli pompole.

strom_pole pompole [100]
 Pole struktur popisujucich kazdy uzol stromu.


Detailný popis

Trieda na manipulaciu so stolickami.

zapuzdruje metody urcene na ukladanie stoliciek do suborov a na nacitavanie stoliciek zo suborov


Dokumentácia konštruktoru a deštruktoru

uloz::uloz  ) 
 

Konstruktor.

vytvori prazdny objekt


Dokumentácia k metódam

int uloz::daj_do_pola prvok p  )  [private]
 

Vlozi do pola pompole novy prvok, vyraba stromovu strukturu v poli.

Parametre:
*p vkladany prvok
Návratová hodnota:
pozicia novovlozeneho prvky v poli pompole

zoznam * uloz::nacitaj_zo_suboru AnsiString  filename  ) 
 

Nacita zo suboru stolicku a vyrobi prislusnu stromovu strukturu.

Parametre:
filename meno suboru, z ktoreho sa stolicka nacita
Návratová hodnota:
pointer na korenovy zoznam stromu stolicky

void uloz::spracuj_prvok zoznam zoz,
int  x
[private]
 

Spracuje prvok v poli na pozicii x a prida ho do zoznamu pre nacitavani stolicky zo suboru.

Parametre:
x pozicia v poli pompole, na ktorej je prvok, ktory sa spracovava
*zoz zoznam, do ktoreho sa vlozi prvok ulozeny v poli

void uloz::uloz_do_suboru zoznam zac,
AnsiString  filename,
bool  sym,
bool  sym4,
bool  doska
 

Ulozi do suboru stolicku spolu s nastaveniami, ako sa maju interpretovat ulozene udaje.

Parametre:
*zac korenovy zoznam stromu, ktory sa ide ukladat
filename meno suboru, do ktoreho sa stolicka ulozi
sym hovori o tom, ci ukladana stolicka je zrkadlovo symetricka
sym4 hovori o tom, ci stolicka je dvojnasobne symetricka
doska ci ma byt na vrchu utvaru polozena doska

zoznam * uloz::vyrob_strom  )  [private]
 

Vyrobi z nacitaneho pola strom pri nacitavani stolicky zo suboru.

Návratová hodnota:
pointer na korenovy zoznam stromu


Dokumentácia pre túto triedu bola generovaná z nasledujúcich súborov:
Generované Thu May 6 10:44:22 2004 programom doxygen 1.3.6