Hlavná stránka | Zoznam tried | Zoznam súborov | Zoznam členov tried

Dokumentácia triedy TForm4

Formular sluziaci na nastavovanie vlastnosti objektov a velkosti populacie. ...

#include <nastav2.h>

Zoznam všetkých členov.

Verejné metódy

void __fastcall Button1Click (TObject *Sender)
 Ulozi nastavenia do ini suboru.

void __fastcall CheckBox1Click (TObject *Sender)
__fastcall TForm4 (TComponent *Owner)
 Nacita nastavenia z ini suboru a podla nich predvyplni formular.


Verejné atribúty

TLabel * Label1
TEdit * Edit1
TCheckBox * CheckBox1
TButton * Button1
TRadioGroup * RadioGroup1
TRadioButton * RadioButton1
TRadioButton * RadioButton2
TCheckBox * CheckBox2
TLabel * Label2


Detailný popis

Formular sluziaci na nastavovanie vlastnosti objektov a velkosti populacie.


Dokumentácia pre túto triedu bola generovaná z nasledujúcich súborov:
Generované Thu May 6 10:44:22 2004 programom doxygen 1.3.6