Hlavná stránka | Zoznam tried | Zoznam súborov | Zoznam členov tried

Dokumentácia triedy TForm3

Formular sluziaci na zobrazenie podrobnych udajov o hodnotach fitness pre aktualny objekt. ...

#include <podrobnosti.h>

Zoznam všetkých členov.

Verejné metódy

__fastcall TForm3 (TComponent *Owner)
void __fastcall aktualizuj (nastavenie_fitness n, hodnoty_fitness h)
 Aktualizuje zobrazovane udaje.


Verejné atribúty

TLabel * Label1
TLabel * Label2
TGroupBox * GroupBox1
TLabel * Label3
TLabel * Label4
TLabel * Label5
TLabel * Label6
TLabel * Label7
TLabel * Label8
TLabel * Label9
TLabel * Label10
TLabel * Label11
TLabel * Label12
TGroupBox * GroupBox2
TLabel * Label13
TLabel * Label14
TLabel * Label15
TLabel * Label16


Detailný popis

Formular sluziaci na zobrazenie podrobnych udajov o hodnotach fitness pre aktualny objekt.


Dokumentácia k metódam

void __fastcall TForm3::aktualizuj nastavenie_fitness  n,
hodnoty_fitness  h
 

Aktualizuje zobrazovane udaje.

udaje o aktualnom nastaveni fitness funkcie a o hodnotach za jednotlive kriteria dostane v parametroch

Parametre:
n nastavenie fitness
h hodnoty fitness za jednotlive kriteria


Dokumentácia pre túto triedu bola generovaná z nasledujúcich súborov:
Generované Thu May 6 10:44:22 2004 programom doxygen 1.3.6