Hlavná stránka | Zoznam tried | Zoznam súborov | Zoznam členov tried

Dokumentácia štruktúry hodnoty_fitness

Struct popisujuci hodnoty fitness za jednotilve kriteria. ...

#include <deklaracie.h>

Zoznam všetkých členov.

Verejné atribúty

float stabilita
 Hodnota fitness, ktoru ziskal objekt za svoju stabilitu.

float sed_rovnost
 Hodnota fitness, ktoru ziskal objekt za pritomnost sedatka.

float sed_vyska
 Hodnota fitness, ktoru ziskal objekt za vysku sedatok.

float sed_stabilita
 Hodnota fitness, ktoru ziskal objekt za stabilitu sedatok.

float pocet_useciek
 Hodnota fitness, ktoru ziskal objekt za pocet useciek.

float pocet_rovin
 Hodnota fitness, ktoru ziskal objekt za pocet rovin.

float stol_nohy
 Hodnota fitness, ktoru ziskal objekt za rozostup noh stola.

float stol_doska
 Hodnota fitness, ktoru ziskal objekt za rozosup opor dosky.


Detailný popis

Struct popisujuci hodnoty fitness za jednotilve kriteria.


Dokumentácia pre túto štruktúru (struct) bola generovaná z nasledujúceho súboru:
Generované Thu May 6 10:44:22 2004 programom doxygen 1.3.6