Hlavná stránka | Zoznam tried | Zoznam súborov | Zoznam členov tried

Dokumentácia triedy TForm5

Formular za zobrazenie podrobnych udajov o objekte. ...

#include <podrob2.h>

Zoznam všetkých členov.

Verejné metódy

__fastcall TForm5 (TComponent *Owner)
void __fastcall aktualizuj (int pc, int pp, bool stab, bool sed, float fit)
 Aktualizuje udaje zobrazene na formulari.


Verejné atribúty

TLabel * Label1
TLabel * pocciar
TLabel * Label2
TLabel * pocploch
TLabel * stabilita
TLabel * sedatko
TLabel * Label3
TLabel * fitness


Detailný popis

Formular za zobrazenie podrobnych udajov o objekte.


Dokumentácia k metódam

void __fastcall TForm5::aktualizuj int  pc,
int  pp,
bool  stab,
bool  sed,
float  fit
 

Aktualizuje udaje zobrazene na formulari.

Parametre:
pc pocet ciar objektu
pp pocet ploch objektu
stab true, ak je objekt stabilny
sed true, ak ma objekt sedadlo
fit hodnota fitness aktualneho objektu


Dokumentácia pre túto triedu bola generovaná z nasledujúcich súborov:
Generované Thu May 6 10:44:22 2004 programom doxygen 1.3.6