Hlavná stránka | Zoznam tried | Zoznam súborov | Zoznam členov tried

strom.h

00001 //---------------------------------------------------------------------------
00002 
00003 #ifndef stromH
00004 #define stromH
00005 
00006 #include "zoznam.h"
00007 #include "deklaracie.h"
00008 #include "ukladanie.h"
00009 //---------------------------------------------------------------------------
00010 
00015 class strom
00016 {
00020  int pocet_moznych_ciar; //pocet vrcholov rovin, v ktorych je len prazdny zoznam
00021  
00022 private:
00026  zoznam *odkrojeny; //zoznam, za ktoreho bola odobrana cast pri krizeni
00027 
00031  int dlzky[100];
00032 
00036  bod utvary[100][30];
00037  
00041  int pompoc;  //pomocne pocitadlo pri vybere zoznamu na krizenie
00042 
00043  
00044  bod pombody[10]; //pole pomocnych bodov pri vytvarani rovnej roviny
00045  
00046 public:
00050  int pocet_zaznamov;   //pocet utvarov v strome, pocet ciar+pocet rovin
00051 
00055  int pocet_ciar;     //pocet ciar v strome
00056 
00060  int pocet_ploch;     //pocet rovin v strome
00061 
00065  zoznam *koren;
00066 
00070  bool aktualne; //true ak su udaje v poliach dlzky a utvary aktualne
00071  
00072 public:
00077  strom();
00078 
00083  ~strom();
00084 
00085 private:
00092  zoznam* najdi_zoznam_na_krizenie(zoznam *zoz);
00093 
00099  void mutuj_zoznam(zoznam *zoz);
00100 
00107  element nahodny_element(int vn);
00108  
00113  posun nahodny_posun();
00114   
00120  void zduplikuj_zoznam(zoznam *zoz1, zoznam *zoz2);
00121 
00125  void vyrataj_body();
00126 
00136  void spracuj_zoznam(zoznam *zoz, bod bod1, bod bod2);
00137 
00147  void spracuj_plochu(element el, bod bod1, bod bod2);
00148 
00154  void zrus_zoznam(zoznam *zoz);
00155 
00162  vektor otocenie(vektor predch, vektor na_otocenie);
00163 
00171  bod nasledujuci_bod(bod bod1, bod bod2, posun dalsi);
00172   //vyrata nasledujudi bod.. bod1, bod2, nasledujuci bod
00173   //
00174 public:
00175 
00180  zoznam* zoznam_na_krizenie();
00181 
00186  void pridaj_po_krizeni(prvok *uk);
00187 
00191  void mutuj_strom();
00192 
00197  void zduplikuj_sa(strom *s);
00198 
00202  void napln_nahodne();
00203 
00208  bool is_empty();
00209 
00214  int* vrat_dlzky();
00215 
00220  bod* vrat_utvary();
00221 };
00222 
00228 float velkost_vektora(vektor v);
00229 #endif

Generované Thu May 6 10:44:22 2004 programom doxygen 1.3.6