Hlavná stránka | Zoznam tried | Zoznam súborov | Zoznam členov tried

stolicka.h

00001 //---------------------------------------------------------------------------
00002 
00003 #ifndef stolickaH
00004 #define stolickaH
00005 
00006 //#include <math.h>
00007 #include "strom.h"
00008 #include "konvex.h"
00009 //---------------------------------------------------------------------------
00010 
00014 class stolicka
00015 {
00016 public:
00020  int cislo;
00021 
00025  hodnoty_fitness hodn_fit; //hodnoty fitness za jednotlive kriteria
00026 
00030  nastavenie_fitness nast;  //navod, ako sa ma vyhodnocovat fitness funkcia tejto stolicky
00031 
00035  bool stol;         //ci ma byt navrchu polozena doska ako na stole
00036 
00037 private:
00041  float fit;    //fitness
00042 
00043  //asi nanic
00044  float stabilita; //relativna stabilita stolicky
00045 
00046 public:
00050  strom *posuny;
00051 
00055  float mox,moz;   //maximalna absolutna suradnica v smere osi x, z
00056 
00060  float maxy;     //maximalna y-ova suradnica v stolicke (najvyssi bod stolicky)
00061 
00065  float miny;     //minimalnay-ova suradnica stolicky (najnizsi bod stolicky)
00066 
00070  float minz,maxz;
00071 
00075  bool symetria;  //ci ma byt stolicka symetricka (zrkadlovo podla roviny z-x)
00076 
00080  bool symetria4;  //symetria podla roviny x-z a x-y
00081 
00085  int pocet_useciek; //pocet useciek v stolicke
00086 
00087 private:
00091  int pocet_bodov;  //pocet bodov celej stolicky
00092 
00096  bod maxy_bod;    //najvyssi bod stolicky
00097 
00098 public:
00102  bod utvary[100][30];   //suradnice jedneho utvaru, t.j. jednej plochy alebo jednej ciary
00103 
00107  int dlzky[100];     //dlzky zaznamov v poli utvary, ak je dlzky[i]<100, tak je to ciara
00108              //               ak je dlzky[i]>100, tak je to rovina v dlzke dlzky[i]-100
00109 public:
00113  bod opor_body[100];   //oporne body - body, ktore su na zemi
00114 
00118  int sedatka[100];    //index do pola utvary na riadky, v ktorych sa nachadza rovina, ktora je sedatkom
00119 
00123  int pocet_sedatok;    //pocet prvkov v poli sedatka;
00124 
00125 public:
00129  int pocmin;  //pocet opornych bodov = pocet bodov, ktore nie su vyssie ako 1 od najnizsieho bodu
00130 
00131 private:
00135  bod zaciatok;
00136  
00137 public:
00142  stolicka(int uhol);           //vyrobi prazdnu stolicku
00143 
00152  stolicka(nastavenie_fitness n, bool sym, bool sym4, bool doska);
00153 
00158  ~stolicka();
00159 
00160 public:
00166  bod tazisko();        //tazisko celej stolicky
00167 
00173  bod tazisko_roviny(int x);  //tazisko roviny v utvary[x]
00174 
00180  bod tazisko_opor_bodov();  //aritmeticky stred (priemer) opornych bodov
00181 
00185  void vyrataj_body();
00186 
00192  void najdi_sedatka();
00193 
00200  float fitness_za_sedatka();
00201 
00207  void zniz_body();      //znizi 3(2) najnizise body na uroven najnizsieho z nich
00208 
00214  void urob_symetriu();    //urobi stolicku symetrickou
00215 
00221  void urob_4symetriu();    //urobi stolicku 4symetrickou
00222  
00223 public:
00227  void mutuj();
00228 
00233  float fitness();
00234 
00239  prvok* daj_na_krizenie();
00240 
00245  void pridaj_pri_krizeni(prvok *uk);
00246 
00251  bool je_sedatko();
00252 
00257  bool stabilna();
00258 
00263  stolicka* zduplikuj_sa();
00264 
00268  void vyrataj_oporne_body();
00269 
00275  int length();
00276 
00281  void uloz_do_suboru(AnsiString filename);
00282  
00287  void nacitaj_zo_suboru(AnsiString filename);
00288 
00292  void napln_nahodne();
00293 
00299  bool plocha_je_sedatko(int x);
00300 
00301 };
00302 
00309 float vzdialenost_bodov_bez_y(bod b1, bod b2);
00310 
00317 float vzdialenost_bodov(bod b1, bod b2);
00318   //dlazka je rovina x-z!!!
00319 #endif
00320 

Generované Thu May 6 10:44:22 2004 programom doxygen 1.3.6