VyyaaSvanie


avod
CennaSk
Vzory
Kontakt
Farebnica
Linky
GalaTria

Slovensky Cesky

Poslednaa zmena: 05.08.2018

Valid HTML 4.01 Transitional


Z vlastnej skazsenosti viem, yce zohnayn kvalitnaT bavlnky na vyyaaSvanie maCyce byyn vesckae problaTm, hlavne pre scudaS ycijazcich v menyaom meste (napraSklad v Bratislave :-) ). Zistila som, yce sa dajaz bez problaTmov zohnayn priamo vo vesckosklade, ale len vo valsoyaaSch mnoycstvaach. Aby mi nezostaavali nevyuycitaT, ponazkam Vaam moycnosyn zakazpiyn si ich. Jednaa sa o mulinky Anchor soaSslovanaT tak, ako vo valsoyaine soasopisov, takyce sa dajaz objednayn podsca soaSsla a Vaaya obraazok bude vyzerayn presne ako v soasopise. Ak maate v soasopise uvednaT, yce soaSslovanie je v DMC, maCycete pouyciyn tento prevodnaSk.

Novinka: Teraz si maCycete objednaavayn mulinky cez maCj novae e-shop. S pouycitaSm e-shopu maCycete vidieyn presne stav Vayaej objednaavky a praSpadne ju upraviyn podsca aktuaalneho stavu zaasob.

Podrobnosti o cenaach muliniek, o cene poyatovnaTho a dodacej lehote maCycete naajsyn v cennaSku.

Ak Vaas taato ponuka zaujala, alebo maate salyaie otaazky, maCycete ma kontaktovayn.