Index

Krakow, leto 2004

Katedrala vo Wawel-i - uzasna zmes najroznejsich architektonikych stylov

Katedrala vo Wawel-i - uzasna zmes najroznejsich architektonikych stylov