Hlavná stránka | Zoznam tried | Zoznam súborov | Zoznam členov tried

stolicka Zoznam členov triedy

Tu nájdete úplný zoznam členov triedy stolicka, vrátane všetkých zdedených členov.
cislostolicka
daj_na_krizenie()stolicka
dlzkystolicka
fitstolicka [private]
fitness()stolicka
fitness_za_sedatka()stolicka
hodn_fitstolicka
je_sedatko()stolicka
length()stolicka
maxystolicka
maxy_bodstolicka [private]
maxzstolicka
minystolicka
minzstolicka
moxstolicka
mozstolicka
mutuj()stolicka
nacitaj_zo_suboru(AnsiString filename)stolicka
najdi_sedatka()stolicka
napln_nahodne()stolicka
naststolicka
opor_bodystolicka
plocha_je_sedatko(int x)stolicka
pocet_bodovstolicka [private]
pocet_sedatokstolicka
pocet_useciekstolicka
pocminstolicka
posunystolicka
pridaj_pri_krizeni(prvok *uk)stolicka
sedatkastolicka
stabilita (definovaný v stolicka)stolicka [private]
stabilna()stolicka
stolstolicka
stolicka(int uhol)stolicka
stolicka(nastavenie_fitness n, bool sym, bool sym4, bool doska)stolicka
symetriastolicka
symetria4stolicka
tazisko()stolicka
tazisko_opor_bodov()stolicka
tazisko_roviny(int x)stolicka
uloz_do_suboru(AnsiString filename)stolicka
urob_4symetriu()stolicka
urob_symetriu()stolicka
utvarystolicka
vyrataj_body()stolicka
vyrataj_oporne_body()stolicka
zaciatokstolicka [private]
zduplikuj_sa()stolicka
zniz_body()stolicka
~stolicka()stolicka

Generované Thu May 6 10:44:22 2004 programom doxygen 1.3.6