Hlavná stránka | Zoznam tried | Zoznam súborov | Zoznam členov tried

TForm1 Zoznam členov triedy

Tu nájdete úplný zoznam členov triedy TForm1, vrátane všetkých zdedených členov.
bitmapLoad(int texture, const char *filename)TForm1
Button1 (definovaný v TForm1)TForm1
Button1Click(TObject *Sender) (definovaný v TForm1)TForm1
DrawScene(void)TForm1
Edit1 (definovaný v TForm1)TForm1
fitness (definovaný v TForm1)TForm1
FormCreate(TObject *Sender) (definovaný v TForm1)TForm1
FormDestroy(TObject *Sender) (definovaný v TForm1)TForm1
FormKeyDown(TObject *Sender, WORD &Key, TShiftState Shift) (definovaný v TForm1)TForm1
FormResize(TObject *Sender) (definovaný v TForm1)TForm1
generacia (definovaný v TForm1)TForm1
hDC (definovaný v TForm1)TForm1
hRC (definovaný v TForm1)TForm1
IdleLoop(TObject *Sender, bool &Done)TForm1
InitGL()TForm1
Konec1 (definovaný v TForm1)TForm1
Konec1Click(TObject *Sender) (definovaný v TForm1)TForm1
Label1 (definovaný v TForm1)TForm1
Label2 (definovaný v TForm1)TForm1
Label7 (definovaný v TForm1)TForm1
Label9 (definovaný v TForm1)TForm1
lepsie (definovaný v TForm1)TForm1
MainMenu1 (definovaný v TForm1)TForm1
Nastavenia1 (definovaný v TForm1)TForm1
Nastavenia2 (definovaný v TForm1)TForm1
Nastavenia2Click(TObject *Sender) (definovaný v TForm1)TForm1
Nastavenie1 (definovaný v TForm1)TForm1
Nastavenie1Click(TObject *Sender) (definovaný v TForm1)TForm1
next (definovaný v TForm1)TForm1
nextClick(TObject *Sender) (definovaný v TForm1)TForm1
nieco() (definovaný v TForm1)TForm1
Novapopulacia2 (definovaný v TForm1)TForm1
Novapopulacia2Click(TObject *Sender) (definovaný v TForm1)TForm1
OpenDialog1 (definovaný v TForm1)TForm1
Otvor1 (definovaný v TForm1)TForm1
Otvor1Click(TObject *Sender) (definovaný v TForm1)TForm1
Panel1 (definovaný v TForm1)TForm1
pocciar (definovaný v TForm1)TForm1
Podrobnosti1 (definovaný v TForm1)TForm1
Podrobnosti1Click(TObject *Sender) (definovaný v TForm1)TForm1
Podrobnosti2 (definovaný v TForm1)TForm1
Podrobnosti2Click(TObject *Sender) (definovaný v TForm1)TForm1
Populacia1 (definovaný v TForm1)TForm1
prev (definovaný v TForm1)TForm1
prevClick(TObject *Sender) (definovaný v TForm1)TForm1
rotujminus (definovaný v TForm1)TForm1
rotujminusClick(TObject *Sender) (definovaný v TForm1)TForm1
rotujplus (definovaný v TForm1)TForm1
rotujplusClick(TObject *Sender) (definovaný v TForm1)TForm1
SaveDialog1 (definovaný v TForm1)TForm1
SetPixelFormatDescriptor()TForm1
spusti (definovaný v TForm1)TForm1
spustiClick(TObject *Sender) (definovaný v TForm1)TForm1
Stolicka1 (definovaný v TForm1)TForm1
TForm1(TComponent *Owner)TForm1
Timer1 (definovaný v TForm1)TForm1
Timer1Timer(TObject *Sender) (definovaný v TForm1)TForm1
Uloz1 (definovaný v TForm1)TForm1
Uloz1Click(TObject *Sender) (definovaný v TForm1)TForm1
zaciatok (definovaný v TForm1)TForm1
zaciatokClick(TObject *Sender) (definovaný v TForm1)TForm1
zobraz_info() (definovaný v TForm1)TForm1
zoomminus (definovaný v TForm1)TForm1
zoomminusClick(TObject *Sender) (definovaný v TForm1)TForm1
zoomplus (definovaný v TForm1)TForm1
zoomplusClick(TObject *Sender) (definovaný v TForm1)TForm1
~TForm1()TForm1

Generované Thu May 6 10:44:22 2004 programom doxygen 1.3.6